Sara Stridsberg

2010-03-13. Med romanen ”Drömfakulteten” (2006) fick Sara Stridsberg sitt stora genombrott och Nordiska rådets litteraturpris. Nu är hon tillbaka med sin tredje roman, ”Darling river”, en svart vidarediktning av Lolita. Boklördags Annika Persson har träffat henne. Pip. Det är bättre om vi träffas på Gröndals kafé. Varför då? Vi skulle ju träffas i din lokal. …