Bokprat

Var vid gott mod!

Följ textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström i spåren till en tid när svensk textil drog kungligheter, adel och kändisar till de stora internationella utställningarna. Då kvinnorna blev myndiga och skaffade rösträtt, och där fotsida kjolar gav biljett att röra sig i världen.

En journalistisk bragd”, skrev Dagens Nyheters recensent om boken. ”Nu har kompositören äntligen blivit fullödigt porträtterad”, skrev Svenska Dagbladet.

Jag bokpratar gärna på bibliotek, hos föreningar eller studieförbund. Om det svenska textilundret vid förrförra sekelskiftet i allmänhet och om Märta Måås-Fjetterström i synnerhet. Och så visar jag bilder på hennes fantastiska verk.

Boka du också! 

E-post: annikatmpersson@gmail.com 

Tel: 070- 373 11 60

Geniet Lena Nyman

Lena Nyman är en av de största skådespelarna och artisterna den svenska teater- och filmscenen ägt. Jag vill ju vara fri är den första fullständiga levnadsteckningen över henne.

Hon nådde till och med internationell ryktbarhet i Nyfiken-filmerna, som exporterade den svenska synden i slutet av 60-talet. ”Ägt” är förresten fel ord när det gäller Lena Nyman: hon gick alltid sin egen väg och följde sitt huvud och sin känsla för karaktärernas särart. Få har gjort så många olika roller som Lena, men hon förblev sin egen, för hon ville ju vara fri, fri att göra det hon trodde på, utan påtvingade gester och masker.

När Lena Nyman gick bort i februari 2011, 66 år gammal, kändes med ens att hon fattades oss. Tack vare ett unikt och rikt källmaterial i form av efterlämnade brev, dagböcker, bilder och memoarutkast tecknar kulturjournalisten Annika Persson ett levande och personligt porträtt av denna sammansatta scenkonstnär och människa, i den första biografin över Lena Nymans liv och verk.

Du hittar bilderna här.