Brev till Aftonbladet

Det här skrev jag till Aftonbladet idag. Håller du med så kopiera det gärna och skicka du också.

Hej Aftonbladet!

Jag är missnöjd med förflyttningen av journalisten Nivette Dawod från nyheterna till resebilagan.

I förrförra Journalisten läste jag om henne och reagerade på att hon vågade berätta om sin situation som bemanningsanställd hos er. För på journalisternas arbetsmarknad är det långt ifrån en självklarhet längre att tala om de allt sämre och allt ojämlikare villkoren. Visst granskar vi makten, men helst någon annanstans.

Jag gladdes åt att hon vågade. Hon var ingen maktperson. Hon var ung, kvinna och hade invandrarbakgrund. Inte så många rätt för att få en trygg anställning. Jag undrade om hon visste vad det kunde kosta.

Snart dök hennes namn upp igen. På ett upprop från Aftonbladets journalister. Hon hade plötsligt omplacerats från nyheterna till resebilagan. Ni hade en lång rad förklaringar.

Men jag tror inte på er. Exemplen är för många. Inte från er tidning just. Men från många ställen. Jag har sett andra obekväma journalister omplaceras på liknande sätt. Jag har sett kollegor uteslutas ur arbetsgrupper som straff för att de sagt emot sina chefer i helt andra sammanhang. Jag har sett taket sjunka ordentligt under några få år.

Och om det verkligen är som ni säger — att det inte har med hennes uttalanden att göra — då borde ni ändå iaktta stor försiktighet för att det inte skulle se ut så. För det ligger i ert intresse att hålla journalisterna modiga.

Våra arbetsvillkor har försämrats. Vi arbetar i en krisdrabbad bransch. Det handlar om pengar. Men det här handlar inte om pengar. Det handlar om kärnan i verksamheten. Jag tror också att tidningsledningar som inte vågar låta sina anställda tala om verkligheten på den egna tidningen är tidningsledningar som inte kommer låta dem tala om andras verklighet heller. Och att journalister som inte tror att deras tidningsledningarna gillar öppenhet inte heller kommer att utnyttja den som de borde.

Jag delar de över hundra protesterande journalisternas på Aftonbladet uppfattning. Jag tycker att ni i Aftonbladets redaktionsledning ska be Nivette Dawod om ursäkt och ge henne arbetet tillbaka. Och att ni ska göra det HÖGT så att JAG OCH ANDRA JOURNALISTER HÖR ER. Det skulle innebära en bättre ny dag att vakna till i vårt yrke.

Annika Persson

Journalist, Stockholm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *