Radio

När hot och våld funkar

I februari 2012 gjorde journalisten Carolina Jemsby och jag två Kaliberprogram om ett tabu: Att som tjänsteman i stat eller kommun ge efter för hot och våld. Vår undersökning visade att våld funkar. Inte alltid. Men ibland. 

Vi träffade statliga och kommunala tjänstemän som utsatts för våld, hot och trakasserier i tjänsten. Några av dem hade gjort det förbjudna. Rapporter hade förblivit oskrivna, hembesök hade ställts in, arbetsplatser hade övergetts. I våra program hör du de drabbades egna berättelser om hur de av rädsla för sitt eller sina familjers liv gav efter, eller till och med lämnade sina jobb.

Lyssna på ettan här.

I andra programmet ville vi ha svar på vem som egentligen hotar myndighetspersonerna. Och det var helt vanliga människor. Ofta när deras försörjning hotas. Hör om Abbe som gick i fängelse för att få mat.

Lyssna på tvåan här.

 

Kärlek till döds

Kärlek till döds hette programserien som Johanna Langhorst, Jenny Aschenbrenner och jag gjorde för P1 hösten 2010. Det handlar om dödligt våld i relationer.

”Kvinnomisshandeln ökar i Sverige. Var tredje vecka mördas en kvinna av en närstående man och varje år får polisen in 27 000 anmälningar om kvinnomisshandel. Ändå räknar BRÅ med att bara 25 procent av våldet anmäls. I Kärlek till döds granskade vi tre fall där våldet fått fatala konsekvenser och där kvinnorna bett och bett om hjälp, men där samhället svikit.” I sista avsnittet ställde vi politikerna till svars.

Lyssna på programmen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *