Magnus Florin

2010-03-06. Magnus Florin pratar inte i rubriker och är lite av en doldis. Likafullt är han chefsdramaturg på stormiga Dramaten. Och skriver aparta och lekfulla böcker. DN:s Annika Persson sökte upp honom för att tala om den nya: ”Ränderna”. Magnus Florin? Det blir hissen till sjätte våningen. Mannen vid Dramatens sceningång pekar åt vänster. En …