Brev till Aftonbladet

Det här skrev jag till Aftonbladet idag. Håller du med så kopiera det gärna och skicka du också. Hej Aftonbladet! Jag är missnöjd med förflyttningen av journalisten Nivette Dawod från nyheterna till resebilagan. I förrförra Journalisten läste jag om henne och reagerade på att hon vågade berätta om sin situation som bemanningsanställd hos er. För …